PRO INVESTORY

Společnost Material & Technology s.r.o. vydala zajištěné pětileté dluhopisy s ročním výnosem 5,2%. Více o emisi naleznete v přiloženém prospektu níže či na portálu BONDYO, www.bondyo.cz/mt-kliky.

Za účelem investice kontaktujte poradce emitenta, společnost STARTEEPO s.r.o., který zajišťuje komunikaci s investory, a to na emailu info@starteepo.com nebo skrze portál www.bondyo.cz.